Pro seniory
Drobečková navigace

Úvod > Město a kultura > Turistika a cestování > Turistika

Turistika


Šlapanice

Místo
Brno a okolí

Šlapanice jsou malé město a jeho součástí je jako místní část obec Bedřichovice, společně mají 6400 obyvatel. Město najdeme 10 kilometrů jihovýchodním směrem od Brna, na okraji historické oblasti slavkovského bojiště a v předhůří Drahanské vrchoviny. Město se rozkládá v údolí řeky Říčka a jihovýchodním směrem od dálnice D1. Severovýchodním směrem se nad Šlapanicemi zvedá kopec Žurán ( 286 m.n.m.) a na jeho vrcholku je kubistický památník s bronzovou plastickou mapou slavkovského bojiště....

Více

Pohořelice

Místo
Brno a okolí

Pohořelice leží na Jižní Moravě, jižním směrem od Brna. Západním směrem od města je oblast Bobravské vrchoviny a jižním směrem od města se rozkládá území Dyjsko-svrateckého úvalu. Severním, východním a jižním směrem od města jsou založeny vinohrady a nebo ovocné sady. Město se rozkládá na pravém břehu řeky Jihlavy a městem prochází vybudovaný Mlýnský náhon. Jižním směrem od města byly vybudovány rozlehlé rybníky, které jsou výše jmenovaným náhonem napájeny. Jihovýchodním směrem...

Více

Strže (Výhon)

Místo
Brno a okolí
Typ

Přírodní památka s výskytem řady teplomilných druhů rostlin jižně od Brna.

Více

Vojkovice

Místo
Brno a okolí

Vojkovice jsou velkou zemědělskou obcí s 1100 obyvateli a najdeme ji severním směrem nedaleko města Židlochovice. Obec se rozkládá na pravém břehu řeky Svratky a od jejího toku odděluje obec Vojkovický náhon. Kolem severozápadního okraje obce vede železniční trať na trase Brno - Břeclav. Obec se rozkládá kolem silnice vedoucí z Brna přes Rajhrad do Židlochovic. Východním směrem od Vojkovic se nachází chráněné území přírodního parku Výhon. Vojkovicemi prochází značená trasa lokální cyklostezky....

Více

Kupařovice

Místo
Brno a okolí

Umělecky hodnotný barokní zámek se nachází ve vsi Kupařovice v Jihomoravském kraji. Zámek je patrová stavba obdélníkového půdorysu s fasádami členěnými lizénovými pásy, vstupní průčelí zvýrazňuje bohatě profilovaný štít s hodinami. V některých místnostech je štuková výzdoba, v hlavním sále byly obnoveny fresky od J. T. Rottera z roku 1744. Historie V roce 1379 se poprvé připomíná kupařovická tvrz, která zanikla za česko-uherských válek ve 2. polovině 15. století. Na jejím místě pak...

Více

Medlov

Místo
Brno a okolí

Medlov je malé městečko s 610 obyvateli a najdeme jej západním směrem od města Židlochovice. Medlov se rozkládá na levém břehu řeky Jihlavy a u východního okraje přírodního parku Niva Jihlavy. Východně nedaleko městečka prochází rychlostní komunikace spojující města Brno a Pohořelice. Na jižní okraj Medlova navazuje rozlehlý ovocný sad táhnoucí se až k osadě Smolín. Západní okraj městečka lemuje slepé rameno řeky Jihlavy a severně od Medlova najdeme menší lesíky. Dominantou Medlova je původně...

Více

Hrušovany u Brna

Místo
Brno a okolí

Hrušovany u Brna leží na Jižní Moravě, jak název napovídá, jižním směrem od Brna. Městečko se rozkládá ve Svrateckém úvalu na pravém břehu říčky Šatavy. Městečkem prochází železniční trať vedoucí z Brna do Břeclavi. U západního okraje města a jižním směrem od města se na mírných kopcích rozkládají rozsáhlé vinice. Západním směrem od městečka mezi Hrušovany a obcí Unkovice najdeme kromě vinic také velký areál lomu. Východním směrem od Hrušovic u východního okraje města...

Více

Bratčice

Místo
Brno a okolí

Bratčice jsou větší zemědělskou obcí s 680 obyvateli a najdeme ji východním směrem od městečka Dolní Kounice a a jihozápadním směrem od Rajhradu. Obec se rozkládá na soutoku říčky Lejtny s řekou Šatavou. Nedaleko jižního okraje Bratčic je rozlehlá oblast pískovny. Ve východní části obce byl nedaleko soutoku výše uvedených řek vybudován rybník. Jihozápadním směrem od Bratčic se kolem toku řeky Jihlavy rozprostírá přírodní park Niva Jihlavy. Ve středu obce se křižuje lokální cyklostezka s...

Více

Holasice

Místo
Brno a okolí

Holasice jsou větší obcí s 880 obyvateli. Obec navazuje na jižní okraj města Rajhrad a rozkládá se v prostoru mezi řekou Svratkou a železničním koridorem Brno - Břeclav. Kolem severovýchodního okraje obce byl vybudován Vojkovický náhon, plněný vodou z řeky Svratky. U východního okraje obce najdeme nevelký vinohrad a na jižní okraj obce navazuje les. První písemná zmínka o obci je z roku 1349 a obec patřila k majetku nedalekého rajhradského kláštěra. V obci stával panský dvůr. Ve východní části...

Více

Ledce

Místo
Brno a okolí

Ledce jsou malou především zemědělskou obcí s 210 obyvateli a najdeme ji severovýchodním směrem od města Židlochovice. Obec se rozkládá na pravém břehu řeky Šatavy. U severního okraje obce je nevelký vinohrad a od jižního okraje obce se nachází prostor pískového lomu. Severovýchodním směrem od Ledce a podél toku řeky Šatavy se rozprostírá malebný les, a v jeho jihovýchodní části je vybudován rybník Šimlochy. První písemná zmínka o obci je z roku 1351, podle archeologických nálezů v oblasti...

Více