Pro seniory
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Úřední deska > Záměr směny pozemků

Záměr směny pozemkůVyvěšeno: 29. 1. 2018
Sejmuto: 21. 2. 2018

Záměr směny  pozemků

 

Město Jevišovice tímto uveřejňuje záměr směny   pozemku a to:

parc. č. 1305/10,

parc. č. 1305/15,

parc. č. 1255/2,

parc. č. 1255/3,

které  byly odděleny na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku zhotoveného MAPA  Pavel Kratochvíl, nám. Armády 1215/10, Znojmo, IČ: 62845870, č. plánu 848-238/2016 pro okres Znojmo, obec Jevišovice, k. ú. Jevišovice. Geometrický plán byl ověřen oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Michalem Veselým, dne 29.11.2017 pod č. 33/2017.

 

za  pozemky

parc. č. 1305/14,

parc. č. 1305/17,

parc. č. 1305/18,

parc. č. 1305/19,

parc. č. 1845/9,

které  byly odděleny na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku zhotoveného MAPA  Pavel Kratochvíl, nám. Armády 1215/10, Znojmo, IČ: 62845870, č. plánu 848-238/2016 pro okres Znojmo, obec Jevišovice, k. ú. Jevišovice. Geometrický plán byl ověřen oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Michalem Veselým, dne 29.11.2017 pod č. 33/2017.

 

Pozemky se nacházejí v katastrální území Jevišovice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo (vše dále v jednotném čísle jen jako „Nemovitá věc“).

 

 

V Jevišovicích dne 29.1.2018   

 

Vyvěšeno 29.1.2018

 

Sejmuto


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 30. 1. 2018 6:01