Pro seniory
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Městský úřad > Formuláře ke stažení

 

 

Formuláře ke stažení

Stavební úřad Jevišovice 

Návrh na pořízení ÚP nebo změny.doc

Návrh na kolaudaci stavby.pdf

Ohlášení odstranění stavby.docx

Ohlášení stavby 1.pdf

Ohlášení stavby.docx

Oznámení o užívání stavby.docx

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.docx

Oznámení změny v užívaní stavby.docx

Prohlášení o vedení stavby svépomocí.pdf

Prohlášení sousedů - ohlášení stavby.doc

Souhlas se zjednodušeným řízením.doc

Žádost o dodatečné povolení stavby.doc

Žádost o poskytnutí informace.pdf

Žádost o potvrzení o existenci stavby.doc

Žádost o stavební povolení.docx

 

 

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.docx

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívaní stavby na území.docx

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelení pozemku.docx

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.docx

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.docx

Žádost o vydaní rozhodnutí o změně využití území.docx

 Ohlášení dokončené stavby.pdf

Oznámení záměru.pdf

Společné oznámení záměru.pdf

 

Matrika a evidence obyvatel

Dotazník k uzavření manželství.pdf

ZM uzavření manželství.docx

ZM narození (2).docx

ZM žádost o zápis úmrtí (3).docx

Návrh na zrušení TP.pdf

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství.pdf

Žádost o prominutí dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství.pdf

Žádost o vydání matričního dokladu.pdf

Žádost o vydání osvědčení pro církevní sňatek.pdf

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.pdf

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru.pdf

Žádost o změnu jména - příjmení nezletilého dítěte.pdf