Pro seniory
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo > Podklady pro zastupitele

Podklady

11/2018

Odměny zastupitelů + výbory.docx

Termíny zasedání zastupitelstva.docx

Programové prohlášení pro rok 2018 2022 - návrh.docx

 

8/2018

RS Jevišovice MUDr. Vránek.doc

RS Jevišovice Viko.doc

mapa KN Jevišovice.jpg

vř podklad.pdf

podklad zast zaří.pdf

Jevišovice - zóna.pdf.pdf

 Jevišovice - retardér.pdf.pdf

PSZ_aktualizace_textová_část.doc

G5 - aktualizace.pdf

cerninska.pdf

prvotní návrh BKS Jevišovice x p. Vránek.docx

 

 

5/2018

závěrečný účet města 2017.pdf

ro č. 3.pdf

PZ II.pdf

PZ I.pdf

 

4/2018

 

podmínky prodeje byty + domky.docx

 

MF ČR - žádost o přehodnocení žádosti - škola - vysvětlení využití stávající kapacity.doc

 mfčr dopis.pdf

Snížení počtu žáků.pdf

Cena poz Jevišovice pro bytový dům.pdf

Cena poz Jevišovice pro výstavbu RD.pdf

Cena pozemku Jevišovice pro bytový dům.jpg

cena pozemku Jevišovice pro výstavbu RD.jpg

Cena pozemků pro bytový dům Jevišovice.pdf

Cena pozemků pro výstavbu RD Jevišovice.pdf

Kvalif_Dok_JEVISOVICE.pdf

ZadDok_JEVISOVICE.pdf

PRILOHY_kvalifikacni_dokumentace.zip

PRILOHY_zadavaci_dokumentace.zip

20180426131735138.pdf

centrum verdikt.docx

 

 

březen 2018

Kupní smlouva Jevišovice- byt č.5.docx

Kupní smlouva Jevišovice- byt č.6.docx

Pokyny pro nabyvatele.docx

žádost myslivecký spolek.pdf

podklady březen II (2).pdf

podklady březen I (2).pdf

podklady březen I.pdf

podklady březen II.pdf

podklady březen III.pdf

převod pozemků uzsvm.pdf

GP pelánovi.pdf

 

 

leden , únor 2018 

podklady zastuoitelstvo II.pdf

podklady zastupitelsvo I.pdf

navrh rozpočtu I.pdf

formulář Investiční záměr - škola reprodukce majetku (002).docx

žádost o dotaci na opravu komunikací.pdf

souhrnný rozpočet akce oprava komunikací.pdf

passport místních komunikací.pdf

Projektová dokumentace pro akci Oprava komunikací.pdf

Setkání starostů_Jevišovicko_2018.pdf

 

 

 

prosinec

podklady prosinec.pdf

žádost o příspěvek.pdf

energie pro faktura.pdf

ZN_Jevišovice_PSZ_G5.pdf

Technická zpráva.docx

 

listopad 

přísedící soud.pdf

podklady listopad III.pdf

podklady listopad I.pdf

podklady listopad II.pdf

https://www.ulozto.cz/tam/_sRbxQtcemC9Z

 

 

říjen 

20171019084058226.pdf

20171019084337229.pdf

 

 

září

20170919144100523.pdf

ro 5.pdf

žádost škola.pdf

věcné břemeno.pdf

20170919150217056.pdf

20170919144100523.pdf

 

 

Příslib budoucího převodu.doc

Nabídka odkupu.pdf

vypis-41395 (1).pdf

KUPNÍ SMLOUVA byty komplet.docx

Posouzeni splneni vybranych podminek poskytnuti dotace klientovi.pdf

stanovisko mfcr.pdf

20170811075852161.pdf

 

červen 

20170626145911961.pdf

20170626145954389.pdf

20170626145948505.pdf

20170626145900641.pdf

20170626145815902.pdf

komunitní centrum.pdf

Smlouva o sdružení ve společnosti (003).docx

 

květen 2017 

20170517121559229.pdf

Kupní smlouva Jevišovice.doc

připomínky místostarosta RH.pdf

Kupní smlouva Jevišovice parcely.doc

20170523122532677.pdf

Smlouva o smlouvě budoucí nakup pozemků.doc 

 

 

duben 2017

 cesta obec 001 (002).jpg

s 1.pdf

s 2.pdf

s.pdf

Příloha č. 4 ZD (obchodní podmínky)-kaple.docx

Zadávací dokumentace - Jevišovice.docx

Jevišováček.pdf

IMG_20170418_0001.pdf

IMG_20170418_0002.pdf

IMG_20170418_0003.pdf

 

 

 

březen 2017 

Sazebník příspěvku právnických osob a fyzických osob na likvidai odpadů.doc

Návrh sazeb za nájmy městských pozemků.docx

nabídka rh finance.docx

 

sazby pro odpady a nájmy - Odpověď.docx

nájemní smlouva vzor pozemky pro občany.docx

 

 

 

únor 2017

20170217114202142.pdf

 

leden 2017

žádost o koupi bytu.pdf

zápis z jednání bytové komise.pdf

žádosti o snížení ceny bytu.pdf

žádost o umístění úlů.pdf

rozpočtové opatření (3).pdf

rozpočtové opatření (4).pdf

výkaz za rok 2016.pdf

votypka návrh smlouvy pozemek pod garáží.pdf

žádosti o koupi bytu.pdf

žádost svitáčková.pdf

podklady zastupko.pdf

pozemkové úpravy podklad zástupko.pdf

podklady zastupko leden.pdf 

pozemové úpravy zastupko.pdf

 

prosinec 

20161222143832518.pdf

 

listopad 

vyhlášení konkurzu 11_2016.doc

20161118091509344.part1.rar

20161118091509344.part2.rar 

 https://ulozto.cz/!VtKus4kbtyuU/20161118091509344-pdf

 

říjen 2016

20161025072738572.pdf

 

září 2016

 

20160921074213493.pdf

 

srpen 2016

podklady zastupitelstvo srpen.pdf

probošt pozemek.pdf

 

 

červen 2016

podkolady zastupitelstvo červen.pdf

závěrečný účet: http://www.jevisovice.cz/index.php?id=352&action=detail&nid=885&lid=cs&oid=3074444

opravený dodatek z JMK 2016 přestupková komise.docx 

 

 

 

květen 2016

podklady zastup kv.pdf

podklady zastup kv II.pdf

návrh usnesení.docx

jevisovice_stanovisko_khs.pdf

jevisovice_stanoviska_sj.pdf

jevisovice_n_up_vp_stanoviska.pdf

jevisovice_n_up_sj_stanovisko_sea.pdf

jevisovice_n_up_sj_dohoda_zpf.pdf

jevisovice_n_up_sj_dohoda_priroda.pdf 

 

 

podklady pro vř na odpadové nádoby - prosím o zaslání připomínek na mail

 

Písemná výzva - Zadávací dokumentace - J.docx

Příloha č. 1 ZP (ZKP-čestné prohlášení).docx

Příloha č. 2 ZP (seznam významných dodávek).docx

Příloha č. 3 ZP (krycí list).docx

Příloha č. 4 ZP (technická specifikace).xlsx

Příloha č. 4 ZP (technická specifikace).xlsx

Příloha č. 5 ZP (obchodní podmínky).docx

 

duben 2016 

 

podklady zastupitelé duben.pdf

 svaz žen žádost o podporu.pdf

 

březen 2016

 

záměr prodeje pozemků pod garážemi.pdf

rozpočtové opatření 1_16.pdf

Strategie-CLLD-finalni_verze.pdf

Seznámení s rozvojovou Strategií CLLD MAS Živé pomezí.doc

 opravy vodovodů plánované.pdf

 

únor 2016 

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA.pdf

rozpočet 2016.pdf

žádost o odprodej pozemku.pdf

žádosti o odprodej pozemku II.pdf

žádosti o odprodej pozemku.pdf

spor o energie.pdf

 20160223101001033.pdf

 ZP-Jevišovice výklenková kaplička.zip

 

leden 2016

strategický rozvojový dokument.pdf

žádost o odkup směnu pozemku.pdf

vyhláška na automaty.pdf

odvodnění hřiště 

žádost o prodej pozemku dvořáci-p2.jpg

žádost o prodej pozemku dvořáci-p1.jpg 

ro 2015.pdf

pozemky pod garážemi.pdf

navh rozpočtu.pdf

 

 

prosinec 2015

 

http://ulozto.cz/xkvg34Q6/vak-dofinancovani-rar

 

podklady

 

 

listopad 

podklady zastup listopad.pdf

hasičárna servít.rar

česká spořitelna úvěrová smlouva.docx

více práce deštová kanalizace.rar

opravy komunikací.rar

 

 

 

říjen 2015

 

podklady.pdf

 

září 2015

jevisovice_pripominka_sj.pdf

jevisovice_stanoviska_sj.pdf

 

 nájemní smlouvqa předzámčí.pdf

 Probošt.pdf

nájemní smlouvqa hřiště občerstvení.docx

 

červen 2015

2014-KOMENTÁŘ za vlastní hospodaření DSO Jevišovicka.pdf 

FIN 2-12M 12-2014, V040-201412K01.pdf

ks nejedlý.pdf

Příloha 12-2014, V062-201412K01.pdf

Rozvaha 12-2014, V060-201412K01.pdf

Výkaz ZZ 12-2014, V061-201412K01.pdf

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014 DSO.pdf

Zpráva, inventarizace 2014.PDF

ZU_Word_2015-06-08_15-58, ZÚ 2014.pdf

11124-15-LCD Smlouva o úvěru_KOMUNÁL-DOTACE (1).doc

PROVOZ vyhodnocení.xls

Přehled o pěněžních tocích 12-2014.pdf

Přehled o změnách vlastního kapitálu 12-2014.pdf

Příloha 12-2014.pdf

Rozvaha - bilance 12-2014.pdf

Vyhodnocení rozpočtu VAK Znojemsko za rok 2014.pdf

VyhodnoceníKalkulaceStočnéhoZnojemsko2014.pdf

VyhodnoceníKalkulaceVodnéhoZnojemsko2014.pdf

Výkaz pro plnění rozpočtu 12-2014.pdf

Výkaz zisku a ztráty 12-2014.pdf

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.pdf

květen 2015

odvodnění hřiště.rar

20150526133607499.pdf

20150513154627800.pdf

ZP - DSO Jevišovicko.zip

Nově zpracovaný povodňový plán. http://www.edpp.cz/dpp/jevisovice/ 

duben 2015

20150416073507289.pdf

Jevišovice_intenzifikace separace_2015.pdf

rozpočtové opatření (2).pdf

fin 1-3-2015.pdf

kompostárna certifikování hnojiva.pdf

nabídka omnia.pdf

březen 2015

podklady zast.pdf

podklady zsat ii.pdf

podklady III.pdf

img200.jpg

Jevišovice MNP I.xls

Jevišovice VCP I.xls

kompostárna.jpg

Protokol o otevírání obálek florián.docx

únor 2015

jevisovice_n_z_stanoviska_pozadavky.pdf

návrh zadání doplněný.docx

JEVIŠOVICE expozice drahoš mitáček.doc

spolupráce město - Seznam.doc

babybox žádost.pdf

žádost o prodej pozemku II.pdf

žádost o prodej pozemku.pdf

484 Jevišovicko svoz APTO.pdf

484 Jevišovicko svoz Projekt.pdf

484 Jevišovicko svoz rozpočet.pdf

CN Jevišovicko svoz (3).pdf

Smlouva o spolupráci mzm.doc

leden 2015

návrh rozpočtu 2015.pdf

žádost fotbal hřiště.pdf

rozpočtové opatření.pdf

dětské hřiště sýpka.pdf

jednaci rad zastupitelstva 2014 - 2018.doc