informační SMS Informační sms

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Nadcházející události

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4
Výlet do Strážnice, nákup kytiček a prohlídka skanzenu
5
6 7 8 9 10
Oslava Dne vítězství
11 12
Na kole za sousedy
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Oslava MDD 2. 6. 2024
Drobečková navigace

Úvod > Město a kultura > Kultura a sport > Posilovna a wellness Jevišovice > Posilovna a wellness - kalendář

Posilovna a wellness

 Na níže uvedených odkazech si můžete vybrat volný termín v posilovně nebo ve wellness: 

 

WELLNESS a POSILOVNA JEVIŠOVICE

 

WELLNESS

Prohřejte se v těchto chladných dnech v některé ze saun – na výběr máte mezi parní nebo infrasaunou, případně můžete relaxovat ve vířivce.

 

Těm, kteří se chtějí udržovat v kondici i v zimních měsících, případně si chtějí dát předsevzetí pro další rok, je k dispozici posilovna.

 

Domluvit je možné i poukaz jako „dárek na poslední chvíli“.

 

Ceník

Wellness 100Kč/osoba/1 hodina

Posilovna 500 Kč/ osoba /6 měsíců

 

Rezervace alespoň den předem na tel. č. :  728 141 797

 

 

Provozní  wellness:   Po - Pá od 17:00 - 20:00 dle telefonické domluvy

 

Provozovatel:            město Jevišovice 

  Posilovna a wellness je umístěno v prostorách sportovního areálu Hřiště s UMT Jevišovice a je pod dohledem správce.

 

Provozní doba:

 Volné termíny k náhledu na: www.jevisovice.cz/relax

 

Rezervace:

 Telefonicky:                         775160618

Mailem:                               starosta@jevisovice.cz

  

Důležitá telefonní čísla:

 

Hasiči                 150

Policie                 158

Záchranná služba 155

 

  

Ceník wellness:                                          Ceník posilovna: 

 

 100,- Kč/hodinu/osoba                                          50,- Kč/hodinu/osoba 

 

 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD WELLNESS

 

Provozovatel:            město Jevišovice

 

 

Wellness je umístěno v prostorách sportovního areálu Hřiště s UMT Jevišovice a je pod dohledem správce.

 

Kapacita wellness je:                         Vířivka pro maximálně 6 osob

Parní sauna pro maximálně 10 osob

 

 

Povinnosti návštěvníka wellness:

 

 1. Respektovat pravidla a pokyny správce wellness.
 2. Ovládat zařízení wellness (regulace, přehrávač, sprcha) dle zaškolení a návodů.
 3. Používat wellness způsobem, při kterém nedojde k újmě na zdraví ani majetku.
 4. Používat hygienické potřeby (nebarvící ručník, saunové prostěradlo, wellness obuv, mýdlo)
 1. Před saunováním se omýt mýdlem a osprchovat.
 2. V sauně i na odpočinkové lavici mít pod sebou saunové prostěradlo.
 3. Je zakázáno:
 4. a) Měnit nastavení regulátoru sauny a dotykového přehrávače!
 5. b) Vstupovat do prostor wellness bez přezůvek!
 6. c) Konzumovat ve wellness jídlo a alkoholické nápoje, kouřit!
 7. d) Nosit do prostoru wellness skleněné nebo kovové předměty!
 8. e) Navštěvovat wellness v době nemoci nebo s kožními problémy (ekzémy, plísně…)!
 1. f) Chodit do wellness velmi unavení, vyčerpaní, nevyspalí, hladoví nebo v podnapilém stavu!
 1. Wellness není vhodné pro lidi s onemocněním srdce a cév, s vysokým krevním tlakem a s onemocněním centrálního nervového systému. Při pochybách je třeba poradit se s lékařem. Návštěva wellness probíhá na vlastní nebezpečí!
 1. Wellness není herna ani společenská místnost, ale místo určené pouze k relaxaci!
 2. Děti mají přístup do wellness pouze za doprovodu dospělé osoby!

 

 1. Pravidla pro používání wellness:
 2. Před zahájením saunování je třeba zapnout saunová kamna (viz. návod)

a vyhřát saunu.

 1. b) Na vchodových dveřích do wellness nastavte cedulku OBSAZENO
 2. c) Ve wellness je možno využít saunu, sprchu, vířivku.
 3. d) Po ukončení procesu je nutné vypnout vířivku a saunu, následně stěrkou setřít vodu na podlaze směrem do sprchy, vypnout hudební přehrávač a zhasnout   světla ve wellness.

 

 1. Přísný zákaz:

- Vstupu domácích mazlíčků!

- Ničit nebo využívat vybavení wellness k jiným účelům!

- Překračovat stanovenou kapacitu sauny a vířivky.

 

 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY

 

Provozovatel:           město Jevišovice 

 

Posilovna je umístěna v prostorách sportovního areálu Hřiště s UMT Jevišovice a je pod dohledem správce.

 

Kapacita posilovny je:       maximálně 6 osob

 

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem posilovny a jejími návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.

 1. Návštěvník posilovny je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a

jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného

ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.

 

 1. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní posilovny nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru bez řádně zaplaceného vstupného.
 2. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před návštěvou naší posilovny nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců neneseme žádnou zodpovědnost.
 3. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv, obuv (nikoli bos, ale s pevnou obuví) a při cvičení na posilovacích přístrojích také ručník. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory posilovny.
 4. Návštěvníkům je zakázáno vstupovat do provozních a technických místností a do ostatních míst, které neslouží pro cvičení, na které mají uhrazené vstupné.
 5. Veškeré svršky je každý povinen uložit na místě k tomu určeném. Stejně tak boty uložte ihned při vstupu do určených prostor.
 6. Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky, šperky, mobilní telefony, tablety, notebooky, jinou elektroniku a další, je nutné zabezpečit tak, aby nedošlo k odcizení. Posilovna není na skladování těchto cenností vybavena, za případnou ztrátu nese odpovědnost návštěvní.
 7. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činek, strojů) a nebo cvičebních pomůcek je o povinností každého uvedenou skutečnost oznámit obsluze posilovny.
 8. V případě nevhodného chování v prostorách posilovny nebo vůči personálu, má provozovatel právo takového jedince vykázat, bez náhrady na vrácení vstupného, v krajních případech již dále neumožnit vstup do objektu fitness centra.
 9. Je zakázáno ponechávat si jakékoli klíče od šatních či jiných prostor.
 10. V posilovně je zakázáno používat práškové magnesium. Povoleno je pouze magnesium v tekutém stavu.
 11. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na své vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky centra, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.
 12. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze.
 13. V posilovně platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek a dalších psychotropních látek.

 

 1. Do posilovny platí zákaz vstupu se zvířaty.
 2. Děti se v posilovně mohou pohybovat pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou PLNOU odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.

 

 1. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší (7 - 14 let), je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.
 2. Pro malé děti (do 7 let) je prostředí posilovny nebezpečné, a tudíž absolutně nevhodné! Přivede-li však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru posilovny a vylézalo na posilovací stroje.
 3. Do všech prostor posilovny je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby prostory opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.
 4. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli, a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.
 5. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat a při odchodu odevzdat klíč od skřínky personálu. V případě zjištění zamčené skřínky po ukončení provozní doby daného dne, bude skřínka personálem provozovatele otevřena a vyprázdněna, bez nároku na náhradu obsahu.
 6. Návštěvník odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, poškozením zámku nebo jiným zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 100 Kč jako náklady za výměnu zámku.
 • Doporučujeme klientům, aby si každou sálovou lekci předem rezervovali. Pokud tak neučiní, může se stát, že lekce bude již plně obsazená, a nebudete ji moci absolvovat.
 • Prostor posilovny je třeba opustit 15 minut před koncem provozní doby tak, abyste nejpozději v 21:30 opouštěli prostor posilovny.